Co je online platba?

Online platba je služba, prostřednictvím které můžete nyní platit za SMS jízdenky přímo z Vaší bankovní karty. Tento způsob je výhodný zejména pro všechny, kteří nemohou používat Premium SMS.

Více …

Jaké jsou podmínky fungování služby online platba?

Předpokladem pro použití této nové služby je jednorázová autorizace platební karty do systému online platby a zároveň povolení plateb na internetu na bankovní kartě.

Jak koupit první SMS jízdenku nebo SMS parkovací lístek pomocí online platby?

SMS jízdenku lze zakoupit přímo na tomto odkazu nebo stačí prozvonit telefonní číslo pro požadovaný typ jízdenky a řídit se instrukcemi v zaslané SMS zprávě.

Po provedení autorizace Vám bude zaslána objednaná SMS jízdenka.

Lze provést autorizaci online platby samostatně bez nákupu SMS jízdenky?

Ano, samostatnou autorizaci lze provést ve webové samoobsluze na tomto odkazu. Cena této služby je 10 Kč vč. DPH.

Jak zakoupit další SMS jízdenku pomocí online platby?

Příště už stačí pouze prozvonit číslo požadované SMS jízdenky a následně Vám bude na mobilní zařízení doručena objednaná SMS jízdenka.

Je služba online platba bezpečná?

Ano, online platba je bezpečná, neboť veškerá data o Vaší platební kartě zůstávají pouze v bankovním systému autorizace platby a do systému SMS jízdenky se tato data nepřenáší.

Jak zrušit službu online platba?

Službu online platba lze zrušit po přihlášení do webové samoobsluhy na tomto odkazu.

Skrýt